Tečaj Natural Horsemanship i kommuniciranje s konjima

 

Tečaj Kommuniciranje s konjima

Tečaj je održan  11. i 12. siječnja, 2014. godine

svaki dan  9 – 12 i 13:30 – 15:30 sati.

 

Riječ je  o tečaju u trajanju od dva dana, a čiji je primarni cilj stvaranje međusobnog povjerenja i razumijevanja između konja i čovjeka. Glavne teme su bile; ostvarivanje pravilne komunikacije između konja i čovjeka te, na temelju pravilne komunikacije, ostvarivanje međusobnog povjerenja i razumijevanja. Također smo analizirali i ljudsko ponašanje, a s ciljem da potaknemo eventualne promjene u već postojećim stavovima o konjima. Pravilna komunikacija između čovjeka i konja  može se postići jedino ako čovjek usvoji osnove ponašanja među konjima, a koje se baziraju upravo na komunikaciji koju i konji sami međusobno koriste. Dakle, da bi razumjeli konja i da bi konj razumio nas, potrebno je savladati  osnove konjskog ”jezika”. Učimo kako prepoznati stanje konja i kako se u datom momentu postaviti i reagirati te kako komunicirati s konjem na njemu što razumljiviji način. Nesumnjivo je da su konji divne, plemenite i vrlo inteligentne životinje, ali isto tako moramo biti svjesni da u blizini konja moramo uvijek misliti i na svoju sigurnost jer i samo nehotična konjska reakcija može izazvati nezgodu. Upravo je to još jedan razlog zašto moramo znati ”pročitati” konjske signale i na taj način izbjeći moguće opasne situacije.

Komu je tečaj namijenjen?

Tečaj je za sve one koji žele naučiti nešto više o konjima i kako s njima pravilno komunicirati te uspostaviti kvalitetan odnos baziran na povjerenju, a ne na prisili. Jednako je koristan iskusnim konjušarima i jahačima za usavršavanje svoga znanja i rada s konjima, kao i potpunim početnicima.

Što nam tečaj nudi?

Dva dana intenzivnih praktičnih vježbi s konjima. Vježbe se odvijaju na način da svaki polaznik radi s jednim konjem u ograđenom prostoru (manježu). Na početku se radi na usvajanju osnova kretnji u ophođenju s konjem i ostvarivanju međusobnog povjerenja. Tečaj je usmjeren na promoviranje odnosa čovjeka i konja na nenasilan način temeljen na međusobnom povjerenju. Polaznik tečaja stječe praktično primjenjivo znanje koje gotovo univerzalno funkcionira sa svim konjima.

Naše iskustvo:

Tečaj je odslušalo sedam polaznika (cijeli teaj: Nikolina Arambašić, Tajana Zubčić, Marijana Oliverić, Anamaria Longin, jedan dan: Anđela Filipovći, Diana Krapić, Robert Krapić).  Svi polaznici imali su isti motiv –  naučiti nešto više o konjima, odnosno kako pravilno komunicirati i uspostaviti kvalitetan odnos s konjimna baziran na povjerenju, a ne na prisili.

Tečaj je započeo teorijom, koju smo kasnije trebali primijeniti u kontaktu s konjima: kako ispravno uhvatiti konja, kako ga očistiti (timarenje, čišćenje kopita) i pravilno izmasirati. Nakon što smo uspješno uhvatili, očistitli i izmasirali naše konje imali smo ukusan ručak. Nakon ručka uslijedili su još veći izazovi za nas početnike; usvajali smo vještinu pravilnog vođenja konja te kako komunicirati s konjima „s poda” , što znači da smo trebali naučiti kako natjerati konja da krene (radni hod, kas), stane, da se okrene oko prednjih i stražnjih nogu, da hoda unatragn i u stranu, a da ga pritom ne jašemo, već stojimo pokraj njega i dajemo mu zapovijedi dodirom. Upravo ove vježbe olakšavaju učenje davanja tih istih zapovijedi prilikom jahanja. Svi jahači prvo bi trebali naučiti upravljati konjem „s poda” i tek nakon toga početi učiti jahati.

Drugi dan učili smo kako pravilno komunicirati s konjima dok ih hranimo i kako uočiti i pravilno protumačiti konjske signale. Nakon toga smo u manježu radili vrlo zahtjevnu vježbu – FREE MOVING. Ova vježba je bila iznimno zanimljiva i izazovna i mnogi su sumnjali  da će je moći samostalno izvesti, npr. join up. Naposljetku, ipak smo je svi uspješno izveli i iskusili. I bio je to predivan osjećaj!  Nakon ručka čekao nas je novi zadatak – sve  što smo do tada naučili trebali smo izvesti bez konopa. Drugim riječima, trebali smo voditi konja, ali ovaj put bez konopa. I ovaj put smo  uspješno obavili zadatak. I za kraj,  stečeno znanje trebali smo primijenili na ždrijebadi koja još nikad nije izvodila ove vježbe, što je tkođer završilo vrlo uspješno.

Tečaj je bio fantastičan! Omogućio nam je da bolje razumijemo prirodno ponašanje konja i njihov način komuniciranja, što nam je dalo veću sigurnost u uophođenju s konjima. Zahvaljujući stečenom znanju i vještinama sada možemo puno opuštenije i sigurnije uživati u društvu tih plemenitih životinja.

 

Tečaj kommuniciranje s konjima   9-10, siječanj, 2014

svaki da od 9-12 sati, i od 13.30 do 15.30 sati.

Za ručak je gulaš.

Cijena: 470Kn.

Prijave do 29.12.2013.

Tečaj u trajanju od dva dana odnosno stvaranju međusobnog povjerenja i razumijevanja između konja i čovjeka. Glavne teme su; ostvarivanje pravilne komunikacije između konja i čovjeka te na temelju te komunikacije ostvarivanje međusobnog povjerenja i razumijevanja. Razmišljamo na ljudska ponašanja, a planiramo razvoj u stavovima. Pravilna komunikacija između čovjeka i konja se može desiti jedino ako čovjek usvoji osnove ponašanja među konjima koje se baziraju upravo na komunikaciji koju i konji sami međusobno koriste. Dakle, da bi razumjeli konja i da bi konj razumio nas, najbolje je savladati barem osnove konjskog ”jezika”. Učimo kako prepoznati stanje konja i kako se u datom momentu postaviti i reagirati te kako komunicirati s konjem na njemu što razumljiviji način. Nesumnjivo je da su konji divne, plemenite i vrlo inteligentne životinje, ali isto tako moramo biti svjesni da u blizini konja moramo uvijek misliti i na svoju sigurnost jer i samo nehotična konjska reakcija može izazvati nesredu. Upravo je to još jedan razlog zašto moramo znati ”pročitati” konjske signale i na taj način izbjedi mogude opasne situacije.

Za koga je tečaj; Tečaj je za sve one koji žele naučiti nešto više o konjima i kako s njima pravilno komunicirati te uspostaviti kvalitetan odnos baziran na povjerenju, a ne na prisili. Jednako je koristan iskusnim konjarima i jahačima za usavršavanje svoga znanja i rada s konjima kao i potpunim početnicima.

Što nam tečaj nudi; Dva dana intenzivnih praktičnih vježbi sa konjima. Vježbe se odvijaju na način da svaki polaznik radi sa jednim konjem u omeđenom prostoru (manježu). Na početku se radi na usvajanju osnova kretnji u ophođenju s konjem i ostvarivanju međusobnog povjerenja. Promoviranje odnosa čovjeka i konja na nenasilan način temeljen na međusobnom povjerenju. Polaznik tečaja stječe praktično primjenjivo znanje koje gotovo univerzalno funkcionira sa svim konjima.

Tečaj god. 2011:   Predavač; Kinga Tabori, iz Mađarske, Datum; 04-05.06.2011. Jezik tečaja; engleski/hrvatski Cijena; 900 kn. U cijenu je uključen tečaj, prevoditelj, najam konja i opreme potrebne za izvođenje vježbi te certifikat o završenom tečaju.

Termini 2013-2014, prijavite se na e-mail adresu Konjički klub Vencel Tečaj počinje samo ako ima 6 kandidata!

Tečaj u trajanju od dva dana temelji se na principima Natural Horsemanship-a (prirodnog konjarstva) odnosno stvaranju međusobnog povjerenja i razumijevanja između konja i čovjeka. Glavne teme prvog stupnja NH su; ostvarivanje pravilne komunikacije između konja i čovjeka te na temelju te komunikacije ostvarivanje međusobnog povjerenja i razumijevanja. Pravilna komunikacija između čovjeka i konja se može desiti jedino ako čovjek usvoji osnove ponašanja među konjima koje se baziraju upravo na komunikaciji koju i konji sami međusobno koriste. Dakle, da bi razumjeli konja i da bi konj razumio nas, najbolje je savladati barem osnove konjskog ”jezika”. NH nas uči kako prepoznati stanje konja i kako se u datom momentu postaviti i reagirati te kako komunicirati s konjem na njemu što razumljiviji način. Nesumnjivo je da su konji divne, plemenite i vrlo inteligentne životinje, ali isto tako moramo biti svjesni da u blizini konja moramo uvijek misliti i na svoju sigurnost jer i samo nehotična konjska reakcija može izazvati nesredu. Upravo je to još jedan razlog zašto moramo znati ”pročitati” konjske signale i na taj način izbjedi mogude opasne situacije.

Za koga je tečaj; Tečaj je za sve one koji žele naučiti nešto više o konjima i kako s njima pravilno komunicirati te uspostaviti kvalitetan odnos baziran na povjerenju, a ne na prisili. Jednako je koristan iskusnim konjarima i jahačima za usavršavanje svoga znanja i rada s konjima kao i potpunim početnicima. NH principi se jednako mogu koristiti u radu sa mladim kao i sa starijim konjima.

Što nam tečaj nudi; Dva dana intenzivnih praktičnih vježbi sa konjima. Vježbe se odvijaju na način da svaki polaznik radi sa jednim konjem u omeđenom prostoru (manježu). Na početku se radi na usvajanju osnova kretnji u ophođenju s konjem i ostvarivanju međusobnog povjerenja. Rad se bazira na ”igranju” 7 Parellijevih igara. Na prvom stupnju tečaja sve vježbe se odvijaju s poda. Cilj tečaja je; Promoviranje odnosa čovjeka i konja na nenasilan način temeljen na međusobnom povjerenju. Kroz faze igrica dolazi do povedanja samopouzdanja kod konja jednako kao i kod čovjeka koji sudjeluje u toj interakciji. Polaznik tečaja stječe praktično primjenjivo znanje koje gotovo univerzalno funkcionira sa svim konjima. Minimalni broj sudionika je 6 osoba, dok je maksimalini broj sudionika 7. Na taj način osigurava se individualizirani pristup polaznicima. Bududi da je broj mjesta ograničen sudionik se smatra prijavljenim tek nakon izvršene uplate i predočenog dokaza o istoj.

Na tečaj je moguće dovesti vlastitog konja, ali u tom slučaju trošak seminara se povedava za cijenu pansiona za konja.

Za detaljnije informacije i dogovor obratiti se organizatoru. Lokacija i organizator:

Tečaj de se odvijati u konjičkom klubu Vencel, u Biogradu n/m(Zadarska županija) , a organizira se u suradnji sa konjičkim klubom Barangolo Volgy iz Piliscsaba iz Mađarske.