Programi po naruđbi

ANGAŽIRAJTE NAS DA OBOGATIMO VAŠU ROĐENDANSKU PROSLAVU, VJENČANJE ILI NEKU DRUGU PROSLAVU

POSTOJI MOGUĆNOST ORGANIZIRANJA VAŠE PROSLAVE U KLUBU

ANGAŽIRAJTE NAS DA DOĐEMO NA VAŠU PROSLAVU (npr. vjenčanje, turistički programi)

  • fotografiranje
  • jahanje

Pozovite nas na lokaciju na kojoj se želite slikati s konjima (npr. Na plažu, pokraj Vranskog jezera ili bilo koja druga atraktivna lokacija) 400Kn/ 1 sat fotografiranja Putni trošak: 4Kn/km! Primjeri: Uvijek osiguravamo pomoćnika koji vodi konja i uvijek je uz njega.

ANGAŽIRAJTE NAS ZA VAŠE PROGRAME JAHANJA ZA DJECU:

400Kn/sat, 700Kn/2 sata Putni trošak 4Kn/km. Transportiramo konja do mjesta 4 Kn/km.